Aut. Psykolog

Bo Schønemann

Mediem af

Dansk Psykolog Forening

PSYKOLOG

Velkommen hos psykolog i Kolding Bo Schønemann:

Jeg hedder Bo Schønemann, er uddannet psykolog fra Århus i 2001 og er autoriseret af Psykolognævnet. Desuden er jeg medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser, men arbejder primært ud fra den kognitive metode, som jeg også underviser i på egne kurser.

Jeg har mange års erfaringer fra det kommunale område med at foretage individuelle psykologiske undersøgelser med personlighedstest samt kognitive og neuropsykologiske test. Desuden har jeg stor erfaring i at udarbejde forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser – ligesom jeg har udfærdiget undersøgelser for adoptanter.

Udrednings- og undersøgelsesarbejdet udarbejdes ud fra godkendte personlighedstests, anderkendte interview, screeninger og forskningsbaserede observationsmetoder.

Jeg har gennem mange år arbejdet med en bred palette af supervisionsopgaver for både kommuner og institutionspersonale – specielt inden for det specialpædagogiske felt.

Desuden har jeg været tilknyttet en række større private virksomheder, hvor jeg har tilbudt terapi og stresshåndtering til diverse personalegrupper.

Jeg har tidligere gennem en årrække været behandlende psykolog, men arbejder nu primært som udredende/undersøgende psykolog, hvor jeg udarbejder psykologundersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser samt tilknytningsundersøgelser for diverse kommuner i hele landet.

Du er velkommen til at kontakte mig for eventuelt tilbud og pris for undersøgelse.